De VvBN

De VvBN is eind december 2001 statutair opgericht. De VvBN is een landelijk georiƫnteerde vereniging die een voortrekkersrol vervult bij het uitdragen van de Bewegingswetenschappen in Nederland. Door de prominente positie en de vele actviteiten groeit de vereniging snel en heeft momenteel ruim 600 leden. Naast het bestuur is een aantal uitstekend opererende commissie actief die zich op vrijwillige basis voor de verenging inzetten.

Doelstellingen

 • Kennisuitwisseling op het gebied van bewegingswetenschappen (d.m.v. symposia, refereeravonden, scholing, tijdschrift, internet, discussiegroepen)
 • Bevorderen van onderzoek op het gebied van bewegingswetenschappen (dmv prijzen voor beste onderzoek door studenten en promovendi)
 • Dienstverlening t.b.v. de leden van de vereniging (d.m.v. overzichten evenementen, stages, vacatures en opleidingen)

Samenstelling bestuur

Frans Steenbrink, voorzitter
Elke van Delft, secretaris
Bregje Seves, penningmeester
Tinus Jongert, algemeen bestuurslid
Riemer Vegter, algemeen bestuurslid
Melvyn Roerdink, algemeen bestuurslid
Bart Bongers, algemeen bestuurslid
Thijs Eijsvogels, algemeen bestuurslid

Raad van Advies

De vereniging kent een Raad van Advies, die is samengesteld uit alle hoogleraren met een bewegingswetenschappelijke achtergrond die werkzaam zijn aan Nederlandse Universiteiten. De Raad zorgt voor een grote verankering in de wetenschap en voor de strategische visie.

Commissies

De vereniging kent verschillende actieve commissies, die diverse activiteiten en diensten verzorgen. waaronder:

 • Een symposiumcommissie voor het jaarlijks symposium
 • Een commissie voor de interessegroep Sport
 • Een commissie voor de interessegroep Arbeid
 • Een commissie voor de interessegroep Revalidatie
 • Een commissie voor de interessegroep Bewegen en Gezondheid

De belangrijkste activiteiten van de VvBN zijn:

 • Het organiseren van (jaarlijkse) symposia, themabijeenkomsten, fysieke dag, studentendag, workshops en excursies
 • Het beschikbaar stellen van informatie en rapporten aan leden
 • Het uitgeven van een gratis nieuwsbrief (2x per jaar)
 • Het aanbieden van relevante vakbladen (Sportgericht, Tijdschrift voor Ergonomie, Sport & Geneeskunde) tegen een gereduceerd tarief
 • Het uitgeven van een ledenalmanak waardoor het contact tussen leden vergroot wordt
 • Het publiceren onder auspiciĆ«n van de VvBN in vakbladen
 • Het instandhouden van een actuele internetpagina met stageplaatsen, een vacaturebank en interessante opleidingen
 • de ‘proefschriftprijs VvBN’

Het lidmaastchap van de VvBN biedt u, onder andere:

 • Actuele informatie op het gebied van de bewegingswetenschappen door de internetpagina, de nieuwsbrief, thema bijeenkomsten en symposia
 • Korting op entreeprijzen van bijeenkomsten en symposia
 • Korting op abonnementskosten van relevante vakbladen
 • Een groot netwerk van collega’s uit het werkveld van de bewegingswetenschappen
 • Een organisatie die als gesprekspartner voor bewegingswetenschappers kan optreden naar derden en uw belangen kan behartigen
 • Hulp bij de kwaliteitsverbetering van het professioneel handelen van bewegingswetenschappers
 • Steun bij het bevorderen van onderzoek op het gebied van de bewegingswetenschappen
 • De uitgave van een ledenalmanak