Aankondiging Symposium De ondernemende bewegingswetenschapper

Na 2 jaar afwezigheid organiseren we op vrijdag 22 april a.s. weer het VvBN symposium. het theme van 2022 is ‘De ondernemende bewegingswetenschapper’.
We hebben dit jaar voor een opzet gekozen waarbij we wat minder verplaatsen. We bieden een interessant programma in de plenaire zaal en gaan interactief brainstormen. Natuurlijk is er ook veel ruimte en tijd om te ontmoeten en te netwerken. Naast drie interessante keynotes, zijn er korte presentaties en de jaarlijkse proefschriftnominaties met prijsuitreiking.

Op de activiteiten pagina staat alle informatie.

VvBN symposium ‘bewegen als medicijn’ vrijdag 26 maart 2021

Online symposium VvBN “Bewegen als Medicijn”, vrijdagmiddag 26 maart 2021

Inclusief de uitreiking van de VvBN proefschriftprijs 2020

Sprekers:

1. Prof. Dr Hans Zwerver, UMC Groningen, SportsValley Ziekenhuis Gelderse Vallei
2. Dr Richard Jaspers: VU Amsterdam
3. Dr Adrie Bouma, UMC Groningen

Voorafgaand aan het symposium vindt de ALV van de VvBN plaats (online)

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Inschrijving voor 19 maart 2021 via secretariaat@bewegingswetenschappen.org onder vermelding van:

– naam en voornaam
– werkkring/functie
– emailadres
– mobiel tel nr
– wel/geen lid VvBN

(studenten zijn van harte welkom, graag vermelden dat je als student deelneemt)

Bekijk hier het volledige Programma online VvBN symposium dd 26 maart 2021 Bewegen als medicijn.

VvBN proefschriftprijs 2020

Om excellent bewegingswetenschappelijk onderzoek te belonen, reikt de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland (VvBN) jaarlijks een Proefschriftprijs uit. Deze eervolle prijs bestaat uit een certificaat en een vrij te besteden geldbedrag van 500 Euro en wordt uitgereikt aan de auteur van het beste bewegingswetenschappelijke proefschrift dat in Nederland in 2020 is verschenen en verdedigd. Daarnaast zijn er certificaten en kleinere geldprijzen voor de tweede en derde plaats.

Ben/ken jij iemand die in 2020 gepromoveerd is? En denk je nu: natuurlijk moet deze jonge doctor/ik meedingen naar de VvBN Proefschriftprijs! Fantastisch, zorg er dan voor dat we van de jonge doctor/jij uiterlijk 21 februari 2021

  • vijf exemplaren van het proefschrift ontvangen hebben op onderstaand postadres,
  • een PDF van het proefschrift ontvangen hebben op onderstaand emailadres (bestanden >5Mb graag via Surfdrive, WeTransfer, o.i.d.),
  • een filmpje ontvangen hebben waarin de inhoud en bevindingen van het proefschrift uiteengezet worden (maximaal 2 minuut en 20 seconden, via Surfdirve, Wetransfer, o.i.d. op onderstaand emailadres). De kandidaat gaat akkoord dat de VvBN dit filmpje deelt op het symposium, haar website en social media.

Ingezonden proefschriften worden beoordeeld door een jury bestaande uit hoogleraren of universitair (hoofd)docenten actief binnen de bewegingswetenschappen. Beoordeling vindt plaats op vier aspecten: 1) originaliteit, 2) relevantie voor bewegingswetenschappen, 3) kwaliteit van de methode, 4) kwaliteit van de resultaten en conclusies. De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagmiddag 26 maart 2021 tijdens het online VvBN jaarsymposium.

We kijken met veel belangstelling uit naar de inzendingen!

Met vriendelijke groet, namens de VvBN proefschriftprijs
Melvyn Roerdink

Postadres voor insturen proefschriften:

Kampsweg 16
6271PD Gulpen
m.roerdink@vu.nl

Oratie J.H.P. (Han) Houdijk

ORATIE J.H.P. (Han) Houdijk Hoogleraar Klinische Bewegingswetenschappen

‘Klinische bewegingswetenschappen: theoretisch geïnspireerd toegepast wetenschappelijk onderzoek’
Datum: vrijdag 8 april 2022
Tijd: 16.15 – 17.00 uur
Locatie: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, 9715 CP Groningen

HanHoudijkoratie2022

VvBN webinar 2020

Hieronder vind u de video’s van het online symposium dat vrijdag 25 september 2020 gehouden werd.

Webinar VvBN – Introductie

Elektrostimulatie ter voorkoming van spierverlies op de IC Thomas Janssen

Post IC begeleiding COVID 19 patiënten Juultje Sommers

Fysieke activiteit en inactiviteit tijdens COVID 19 pandemie Thijs Eijsvogels

Jaarlijkse VvBN proefschriftprijs Ruud Selles

Proefschriftprijs 2020

Hieronder de video’s van de kandidaten voor de proefschriftprijs 2020

Maarten Prins

Daphne Geerse

McCrum

Trommelen

Marieka Leving

Kristel Lankhorst

Marein Favejee – Physiotherapy management in Adults with Pompe Desease

VvBN Symposium 2020

Hierbij willen we jullie informeren dat ons jaarlijkse VvBN symposium, gepland voor vrijdag 27maart 2020, NIET zal doorgaan vanwege de COVID-19-epidemie.

Verschillende VvBN-leden, bezoekers en sprekers van het symposium zijn werkzaam in medische centra en kunnen daardoor niet blootgesteld worden aan bijeenkomsten waar veel deelnemers zijn aangezien ze beschikbaar moeten zijn voor patiëntenzorg als zich een crisis voordoet waardoor ze absoluut geen risico mogen lopen.

In overeenstemming met het beleid van de Nederlandse UMC’s om bijeenkomsten te voorkomen die niet strikt noodzakelijk zijn en het advies dat zij van de Nederlandse Federatie van Medisch Specialisten hebben ontvangen om geen vergaderingen bij te wonen, hebben we besloten het VvBN jaarsymposium te annuleren. Helaas zijn we genoodzaakt om tot dit besluit te komen en hopen op uw begrip.

Afhankelijk van verdere ontwikkelingen zijn we van plan om het symposium in zijn huidige opzet te verzetten naar een geschikt moment in het najaar van 2020.

We zullen de definitieve datum zo spoedig mogelijk naar buiten brengen. Voor diegene die zich reeds hebben ingeschreven, uw inschrijving blijft staan en zal geldig zijn voor later dit jaar.

We streven ernaar om het programma zoveel mogelijk in stand te houden.

Bewegen als medicijn
vrijdag 27 maart 2020
Locatie: Domstad Utrecht

Op vrijdag 27 maart a.s. zal wederom in zalencentrum Domstad Utrecht het jaarlijkse VvBN symposium plaatsvinden.
Het thema is ‘Bewegen als Medicijn’
Dit jaar is voor een andere opzet gekozen waarbij in de middag in de parallelle sessies actieve workshops zullen plaatsvinden. Hierdoor verwachten we voor dit gedeelte meer interactie, waardoor u als bezoeker actiever betrokken zult worden.

Daarnaast hebben we drie interessante keynotes, de proefschriftprijs en een ronde met sessies vanuit de vier Interessegroepen arbeid, Bewegen& Gezondheid, Revalidatie en Sport.

De keynotes voor dit jaar zijn:
– Prof dr Rienk Dekker, PIE=M artsen implementeren Bewegen als Medicijn
– Prof dr Frank Backx, Bewegen als Medicijn
– Dr Richard Jaspers, Bewegen als Medicijn, wat zijn de moleculaire mechanismen

U kunt zich inschrijven via de aanmeld website www.symposiumvvbn.nl

Zie de symposium website en het programma VvBN Symposium 27 maart 2020