VvBN Proefschriftprijs

Om kwaliteit van onderzoek op het gebied van bewegingswetenschappen te belonen en bevorderen reikt de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland (VvBN) sinds 2003 jaarlijks de VvBN Proefschriftprijs uit. De prijs bestaat uit een (vrij te besteden) geldbedrag van 500 Euro en wordt uitgereikt aan de auteur van het ‘beste’ bewegingswetenschappelijke proefschrift dat in Nederland in het voorafgaande jaar is verschenen.

Ingezonden proefschriften worden beoordeeld door een jury bestaande uit hoogleraren actief binnen de bewegingswetenschappen aan verschillende Nederlandse universiteiten. Beoordeling vindt plaats op vier aspecten:
1) originaliteit,
2) relevantie voor bewegingswetenschappen,
3) kwaliteit van de methode,
4) kwaliteit van de resultaten/conclusies.

De drie promovendi met de hoogste jury-score krijgen de gelegenheid om in een korte 4 minuten presentatie het proefschrift aan het publiek te presenteren tijdens het VvBN jaarsymposium (www.vvbnsymposium.nl), 28 maart 2014 in Utrecht. Een promovendus die in het buitenland verblijft kan hiervoor eventueel een film of ingesproken PowerPoint presentatie aanleveren. Na de presentaties zal het publiek gevraagd worden een score te geven. Het proefschrift met de hoogste gemiddelde score van jury en publiek is de winnaar.

Bij dezen roepen wij in 2013 gepromoveerde onderzoekers en hun begeleiders op proefschriften in te dienen voor de komende editie van deze prijs. Om mee te dingen naar de prijs moeten 5 exemplaren van het proefschrift uiterlijk 20 januari 2014 zijn ontvangen door de secretaris van de jury op het onderstaand adres. Daarnaast moet de promovendus in staat zijn om 28 maart aanwezig te zijn, of bereid zijn om een 4 minuten durende film of gesproken PowerPoint in te leveren. Vermeld bij aanmelding het contactadres van promotor en gepromoveerde, inclusief e-mailadres en telefoonnummer.

Dr Ruud Selles
Voorzitter VvBN, secretaris VvBN proefschriftprijs
Department of Rehabilitation Medicine and Physical Therapy
Department of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery
Erasmus MC Rotterdam.

Proefschriften kunnen opgestuurd worden naar:
Ruud Selles
Wagnerstraat 16
2651 VD Berkel en Rodenrijs