TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wil met de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde’ het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde in de ruimste zin, bevorderen. De prijs is onder te verdelen in een geldprijs van €500,- voor het beste wetenschappelijke artikel en een geldprijs van €2750,- voor het beste proefschrift. Beide prijzen worden uitgereikt tijdens het VSG-congres en zijn vrij te besteden.

De deadline is 1 juni 2012. Op www.sportgeneeskunde.com/vsg_pvs staat meer informatie.