VvBN Symposium 2020

Hierbij willen we jullie informeren dat ons jaarlijkse VvBN symposium, gepland voor vrijdag 27maart 2020, NIET zal doorgaan vanwege de COVID-19-epidemie.

Verschillende VvBN-leden, bezoekers en sprekers van het symposium zijn werkzaam in medische centra en kunnen daardoor niet blootgesteld worden aan bijeenkomsten waar veel deelnemers zijn aangezien ze beschikbaar moeten zijn voor patiëntenzorg als zich een crisis voordoet waardoor ze absoluut geen risico mogen lopen.

In overeenstemming met het beleid van de Nederlandse UMC’s om bijeenkomsten te voorkomen die niet strikt noodzakelijk zijn en het advies dat zij van de Nederlandse Federatie van Medisch Specialisten hebben ontvangen om geen vergaderingen bij te wonen, hebben we besloten het VvBN jaarsymposium te annuleren. Helaas zijn we genoodzaakt om tot dit besluit te komen en hopen op uw begrip.

Afhankelijk van verdere ontwikkelingen zijn we van plan om het symposium in zijn huidige opzet te verzetten naar een geschikt moment in het najaar van 2020.

We zullen de definitieve datum zo spoedig mogelijk naar buiten brengen. Voor diegene die zich reeds hebben ingeschreven, uw inschrijving blijft staan en zal geldig zijn voor later dit jaar.

We streven ernaar om het programma zoveel mogelijk in stand te houden.

Bewegen als medicijn
vrijdag 27 maart 2020
Locatie: Domstad Utrecht

Op vrijdag 27 maart a.s. zal wederom in zalencentrum Domstad Utrecht het jaarlijkse VvBN symposium plaatsvinden.
Het thema is ‘Bewegen als Medicijn’
Dit jaar is voor een andere opzet gekozen waarbij in de middag in de parallelle sessies actieve workshops zullen plaatsvinden. Hierdoor verwachten we voor dit gedeelte meer interactie, waardoor u als bezoeker actiever betrokken zult worden.

Daarnaast hebben we drie interessante keynotes, de proefschriftprijs en een ronde met sessies vanuit de vier Interessegroepen arbeid, Bewegen& Gezondheid, Revalidatie en Sport.

De keynotes voor dit jaar zijn:
– Prof dr Rienk Dekker, PIE=M artsen implementeren Bewegen als Medicijn
– Prof dr Frank Backx, Bewegen als Medicijn
– Dr Richard Jaspers, Bewegen als Medicijn, wat zijn de moleculaire mechanismen

U kunt zich inschrijven via de aanmeld website www.symposiumvvbn.nl

Zie de symposium website en het programma VvBN Symposium 27 maart 2020