Proefschriftprijs voor beste proefprijs 2019

Om kwaliteit van onderzoek op het gebied van bewegingswetenschappen te belonen en bevorderen reikt de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland (VvBN) jaarlijks een Proefschriftprijs uit. De prijs bestaat uit een vrij te besteden geldbedrag van 500 Euro en wordt uitgereikt aan de auteur van het ‘beste’ bewegingswetenschappelijke proefschrift dat in Nederland in 2019 is verschenen. Daarnaast zijn er kleinere geldprijzen voor de tweede en derde plaats.

Ingezonden proefschriften worden beoordeeld door een jury bestaande uit hoogleraren of universitair (hoofd)docenten actief binnen de bewegingswetenschappen aan verschillende Nederlandse universiteiten. Beoordeling vindt plaats op vier aspecten: 1) originaliteit, 2) relevantie voor bewegingswetenschappen, 3) kwaliteit van de methode, 4) kwaliteit van de resultaten en conclusies.

De drie promovendi met de hoogste jury-score krijgen de gelegenheid om in een korte presentatie van 4 minuten het proefschrift aan het publiek te presenteren tijdens het VvBN jaarsymposium op 27 maart 2020 in Utrecht. Een kandidaat die in het buitenland verblijft kan hiervoor eventueel een film of ingesproken PowerPoint presentatie aanleveren. Na de presentaties zal het publiek gevraagd worden een score te geven. Het proefschrift met de hoogste gemiddelde score van jury en publiek is de winnaar.

Daarnaast zal tijdens het symposium van alle ingezonden proefschrift een kort videoblog afgespeeld worden gedurende de dag.

Oproep voor indienen kandidaten VvBN
Bij dezen roepen wij onderzoekers op die in 2019 gepromoveerd zijn om hun proefschrift en een videoblog in te dienen voor de deze prijs. Om mee te dingen naar de prijs:

  • Moeten vijf exemplaren van het proefschrift uiterlijk 17 januari 2020 ontvangen zijn door Ruud Selles, de secretaris van de jury, op onderstaand adres.
  • Moet een videoblog van maximaal 2 minuut en 19 seconden uiterlijk 17 januari digitaal (bijvoorbeeld via Wetransfer) verzonden zijn aan Ruud Selles. Het videoblog mag elke vorm hebben zolang het de inhoud en bevindingen van het proefschrift beschrijft. De moet kandidaat akkoord zijn dat we de video tonen tijdens het symposium en op social media tonen.
  • Daarnaast moet de promovendus in staat zijn om vrijdag 27 maart aanwezig te zijn, of bereid zijn om een 4 minuten durende film of gesproken PowerPoint in te leveren. Vermeld bij aanmelding het e-mailadres en telefoonnummer van de promovendus. Aanbiedingsbrief of aanbevelingsbrief zijn niet nodig.

Met vriendelijke groet,
Dr Ruud Selles
Secretaris VvBN proefschriftprijs
Afdeling Revalidatiegeneeskunde en afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Erasmus MC Rotterdam.

Email: r.selles@erasmusmc.nl. Tel: 06 51 446 456

Postadres voor insturen proefschriften:
Ruud Selles
Julianastraat 2c
2651 DP Berkel en Rodenrijs