Oratie J.H.P. (Han) Houdijk

ORATIE J.H.P. (Han) Houdijk Hoogleraar Klinische Bewegingswetenschappen

‘Klinische bewegingswetenschappen: theoretisch geïnspireerd toegepast wetenschappelijk onderzoek’
Datum: vrijdag 8 april 2022
Tijd: 16.15 – 17.00 uur
Locatie: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, 9715 CP Groningen

HanHoudijkoratie2022

VvBN webinar 2020

Hieronder vind u de video’s van het online symposium dat vrijdag 25 september 2020 gehouden werd.

Webinar VvBN – Introductie

Elektrostimulatie ter voorkoming van spierverlies op de IC Thomas Janssen

Post IC begeleiding COVID 19 patiënten Juultje Sommers

Fysieke activiteit en inactiviteit tijdens COVID 19 pandemie Thijs Eijsvogels

Jaarlijkse VvBN proefschriftprijs Ruud Selles

Proefschriftprijs 2020

Hieronder de video’s van de kandidaten voor de proefschriftprijs 2020

Maarten Prins

Daphne Geerse

McCrum

Trommelen

Marieka Leving

Kristel Lankhorst

Marein Favejee – Physiotherapy management in Adults with Pompe Desease

VvBN Symposium 2020

Hierbij willen we jullie informeren dat ons jaarlijkse VvBN symposium, gepland voor vrijdag 27maart 2020, NIET zal doorgaan vanwege de COVID-19-epidemie.

Verschillende VvBN-leden, bezoekers en sprekers van het symposium zijn werkzaam in medische centra en kunnen daardoor niet blootgesteld worden aan bijeenkomsten waar veel deelnemers zijn aangezien ze beschikbaar moeten zijn voor patiëntenzorg als zich een crisis voordoet waardoor ze absoluut geen risico mogen lopen.

In overeenstemming met het beleid van de Nederlandse UMC’s om bijeenkomsten te voorkomen die niet strikt noodzakelijk zijn en het advies dat zij van de Nederlandse Federatie van Medisch Specialisten hebben ontvangen om geen vergaderingen bij te wonen, hebben we besloten het VvBN jaarsymposium te annuleren. Helaas zijn we genoodzaakt om tot dit besluit te komen en hopen op uw begrip.

Afhankelijk van verdere ontwikkelingen zijn we van plan om het symposium in zijn huidige opzet te verzetten naar een geschikt moment in het najaar van 2020.

We zullen de definitieve datum zo spoedig mogelijk naar buiten brengen. Voor diegene die zich reeds hebben ingeschreven, uw inschrijving blijft staan en zal geldig zijn voor later dit jaar.

We streven ernaar om het programma zoveel mogelijk in stand te houden.

Bewegen als medicijn
vrijdag 27 maart 2020
Locatie: Domstad Utrecht

Op vrijdag 27 maart a.s. zal wederom in zalencentrum Domstad Utrecht het jaarlijkse VvBN symposium plaatsvinden.
Het thema is ‘Bewegen als Medicijn’
Dit jaar is voor een andere opzet gekozen waarbij in de middag in de parallelle sessies actieve workshops zullen plaatsvinden. Hierdoor verwachten we voor dit gedeelte meer interactie, waardoor u als bezoeker actiever betrokken zult worden.

Daarnaast hebben we drie interessante keynotes, de proefschriftprijs en een ronde met sessies vanuit de vier Interessegroepen arbeid, Bewegen& Gezondheid, Revalidatie en Sport.

De keynotes voor dit jaar zijn:
– Prof dr Rienk Dekker, PIE=M artsen implementeren Bewegen als Medicijn
– Prof dr Frank Backx, Bewegen als Medicijn
– Dr Richard Jaspers, Bewegen als Medicijn, wat zijn de moleculaire mechanismen

U kunt zich inschrijven via de aanmeld website www.symposiumvvbn.nl

Zie de symposium website en het programma VvBN Symposium 27 maart 2020

Proefschriftprijs voor beste proefprijs 2019

Om kwaliteit van onderzoek op het gebied van bewegingswetenschappen te belonen en bevorderen reikt de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland (VvBN) jaarlijks een Proefschriftprijs uit. De prijs bestaat uit een vrij te besteden geldbedrag van 500 Euro en wordt uitgereikt aan de auteur van het ‘beste’ bewegingswetenschappelijke proefschrift dat in Nederland in 2019 is verschenen. Daarnaast zijn er kleinere geldprijzen voor de tweede en derde plaats.

Ingezonden proefschriften worden beoordeeld door een jury bestaande uit hoogleraren of universitair (hoofd)docenten actief binnen de bewegingswetenschappen aan verschillende Nederlandse universiteiten. Beoordeling vindt plaats op vier aspecten: 1) originaliteit, 2) relevantie voor bewegingswetenschappen, 3) kwaliteit van de methode, 4) kwaliteit van de resultaten en conclusies.

De drie promovendi met de hoogste jury-score krijgen de gelegenheid om in een korte presentatie van 4 minuten het proefschrift aan het publiek te presenteren tijdens het VvBN jaarsymposium op 27 maart 2020 in Utrecht. Een kandidaat die in het buitenland verblijft kan hiervoor eventueel een film of ingesproken PowerPoint presentatie aanleveren. Na de presentaties zal het publiek gevraagd worden een score te geven. Het proefschrift met de hoogste gemiddelde score van jury en publiek is de winnaar.

Daarnaast zal tijdens het symposium van alle ingezonden proefschrift een kort videoblog afgespeeld worden gedurende de dag.

Oproep voor indienen kandidaten VvBN
Bij dezen roepen wij onderzoekers op die in 2019 gepromoveerd zijn om hun proefschrift en een videoblog in te dienen voor de deze prijs. Om mee te dingen naar de prijs:

  • Moeten vijf exemplaren van het proefschrift uiterlijk 17 januari 2020 ontvangen zijn door Ruud Selles, de secretaris van de jury, op onderstaand adres.
  • Moet een videoblog van maximaal 2 minuut en 19 seconden uiterlijk 17 januari digitaal (bijvoorbeeld via Wetransfer) verzonden zijn aan Ruud Selles. Het videoblog mag elke vorm hebben zolang het de inhoud en bevindingen van het proefschrift beschrijft. De moet kandidaat akkoord zijn dat we de video tonen tijdens het symposium en op social media tonen.
  • Daarnaast moet de promovendus in staat zijn om vrijdag 27 maart aanwezig te zijn, of bereid zijn om een 4 minuten durende film of gesproken PowerPoint in te leveren. Vermeld bij aanmelding het e-mailadres en telefoonnummer van de promovendus. Aanbiedingsbrief of aanbevelingsbrief zijn niet nodig.

Met vriendelijke groet,
Dr Ruud Selles
Secretaris VvBN proefschriftprijs
Afdeling Revalidatiegeneeskunde en afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Erasmus MC Rotterdam.

Email: r.selles@erasmusmc.nl. Tel: 06 51 446 456

Postadres voor insturen proefschriften:
Ruud Selles
Julianastraat 2c
2651 DP Berkel en Rodenrijs