Proefschriftprijs 2018

Om kwaliteit van onderzoek op het gebied van bewegingswetenschappen te belonen en bevorderen reikt de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland (VvBN) jaarlijks een Proefschriftprijs uit. De prijs bestaat uit een vrij te besteden geldbedrag van 500 Euro en wordt uitgereikt aan de auteur van het ‘beste’ bewegingswetenschappelijke proefschrift dat in Nederland in het afgelopen jaar is verschenen. Daarnaast zijn er kleinere geldprijzen voor de tweede en derde plaats.

Ingezonden proefschriften worden beoordeeld door een jury bestaande uit hoogleraren of universitair (hoofd)docenten actief binnen de bewegingswetenschappen aan verschillende Nederlandse universiteiten. Beoordeling vindt plaats op vier aspecten: 1) originaliteit, 2) relevantie voor bewegingswetenschappen, 3) kwaliteit van de methode, 4) kwaliteit van de resultaten en conclusies.

De drie promovendi met de hoogste jury-score krijgen de gelegenheid om in een korte presentatie van 4 minuten het proefschrift aan het publiek te presenteren tijdens het VvBN jaarsymposium op 29 maart 2019 in Utrecht. Een kandidaat die in het buitenland verblijft kan hiervoor eventueel een film of ingesproken PowerPoint presentatie aanleveren. Na de presentaties zal het publiek gevraagd worden een score te geven. Het proefschrift met de hoogste gemiddelde score van jury en publiek is de winnaar.
Oproep voor indienen kandidaten VvBN

Bij dezen roepen wij onderzoekers op die in 2018 gepromoveerd zijn om hun proefschrift in te dienen voor de deze prijs. Om mee te dingen naar de prijs moeten 5 exemplaren van het proefschrift uiterlijk 22 januari 2019 zijn ontvangen door de secretaris van de jury op onderstaand adres. Daarnaast moet de promovendus in staat zijn om 29 maart aanwezig te zijn, of bereid zijn om een 4 minuten durende film of gesproken PowerPoint in te leveren. Vermeld bij aanmelding het contactadres van promotor en gepromoveerde, inclusief e-mailadres en telefoonnummer. Een verdere brief of aanbevelingsbrief is niet nodig.

Met vriendelijke groet,
Dr Ruud Selles
Secretaris VvBN proefschriftprijs
Afdeling Revalidatiegeneeskunde en afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Erasmus MC Rotterdam.
Email: r.selles@erasmusmc.nl
Tel: 06 51 446 456

Postadres voor insturen proefschriften:
Ruud Selles
Julianastraat 2c
2651 DP Berkel en Rodenrijs